Møre Frie Vikingar er ein frittståande, sjølveigande "non profit" interesseorganisasjon
utan religiøs eller partipolitisk tilknytning.

MFV er innstilt på søkje samarbeid med liknande organissasjonar som tildømes andre vikinlag,

historielag m.m., lokalt og nasjonalt.

MFVs sete er i Møre og Romsdal, Noreg.søndag 3. juni 2012

Vikingane inntek LEIKVIN, 24. - 27. mai

Som alle tidligare år, byr vikingmarkedet på Leikvin
fantastisk nydeleg ver.

Velkommen til Leikvin kulturminnepark.
Vikingane inntek Leikvin


SKULELEVAR OPPLEVER VIKINGLIVET
Torsdag og fredag ver leiren fylt med skuleelevar
som fekk eit lite glimt av kva vikinglivet kunne innehalde.
Baking av brød, lage suppe, buskyting,
leikar, prøve brynje og hjelm sjonglering og meir.

Her er ein del av elevane satt til å setje opp eit lite hus.
Eit litepuslespel, men med hjelp av Edvart gjeng dette greitt.

Leik og moro

Prøving og kappløp med brynje og hjelm.

 Bueskyting

 Bjørke
 lærer elevane å sjonglere,
med innleving.
 Her er det om å gjere å ha god balanse.

Etter elevane har dradd!
KVIL!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar